Jul 7, 2018

Itni Dikash Thi Kahan Ye Zindagi

Itni Dikash Thi Kahan Ye Zindagi

Itni dilkash thi kahan ye zindagi
Hum ne jub tuk aap ko chaha na tha