Jul 4, 2018

Meri Mubabt Ma Halat B Barsat Ki Tara Hai Jesay

Meri Mubabt Ma Halat B Barsat Ki Tara Hai Jesay

Meri mubabt ma halat b barsat ki tara hai jesay 
Asmano ke ronay ko log barsat samjh latay hain

Submitted By: Muskan