Jul 2, 2018

Mohabbat Sabar Ke Sewa Kuch Nahi

Mohabbat Sabar Ke Sewa Kuch Nahi

Mohabbat sabar ke sewa kuch nahi
Main ne her ishq ko intezar karte dekha hai