Jul 28, 2018

Mujh Pae Jub Sitam Karna Taras Na Khana


Mujh pay jub sitam karna taras na khana
Mujh pe her saza jaies hai main ne mohabbat ki hai