Jul 5, 2018

Takleef Ye Nahi Ke Muhabbat Ho Gye

Takleef Ye Nahi Ke Muhabbat Ho Gye

Takleef ye nahi ke muhabbat ho gye
Dard ye hay ke bhulaya nahi jaraha