Aug 7, 2018

Ab Ke Baar Sanwarain Gay Khud Ko Aisay

Ab Ke Baar Sanwarain Gay Khud Ko Aisay

Ab ke baar sanwarain gay khud ko aisay
Ke roo daingay mujh ko thukrane walay