Aug 3, 2018

Apni Hi Mohabbat Se Mukarna Para Mujhay

Apni Hi Mohabbat Se Mukarna Para Mujhay

Apni hi mohabbat se mukarna para mujhay
Jub daikha usey roota kisi aur kay liyay