Aug 10, 2018

Dharkan Ko Bhi Jaga Dejeye Muhterma

Dharkan Ko Bhi Jaga Dejeye Muhterma

Dharkan ko bhi jaga dejeye muhterma
Aap tu saray dil pe qabza kiye baithi hain