Aug 3, 2018

Dil Tu Kisi Aur He Dais Ka Parinda Hay

Dil Tu Kisi Aur He Dais Ka Parinda Hay

Dil tu kisi aur he dais ka parinda hay
Seenay main tu rehta hay magar bus main nahi rehta