Aug 15, 2018

Kisi Ke Hasrate Mar Gai Hongi

Kisi Ke Hasrate Mar Gai Hongi

Kisi ke hasrate mar gai hongi
Bareshey be waja nahi hoten