Sep 8, 2018

Humain Kiya Pata Tha Ke Zindagi Itni Anmul Hay

Humain Kiya Pata Tha Ke Zindagi Itni Anmul Hay

Humain kiya pata tha ke zindagi itni anmul hay
Kafan aurh ker daikha tu nafrat kernay waly bhi ro rahay thay