Sep 22, 2018

Kabhi Parth To Sahi Meri Ankhon Ko

Kabhi Parth To Sahi Meri Ankhon Ko

Kabhi pardh to sahi meri ankhon ko
Yahan darya bahta hai teri mohabbat ka