Sep 8, 2018

Koi Thukra De Chahat Ko Tu Huns Ker Seh Lena

Koi Thukra De Chahat Ko Tu Huns Ker Seh Lena

Koi thukra de chahat ko tu huns ker seh lena
Mohabbat ki tabbiyat main zabardasti nahi hoti