Sep 21, 2018

Mana Ke Teri Deed Ke Qabil Nahi Hoon Main

Mana Ke Teri Deed Ke Qabil Nahi Hoon Main

Mana ke teri deed ke qabil nahi hoon main
Tu mera shauk daikh, mera intizaar daikh