Sep 3, 2018

Tum Yad Na Ker Ke Bhi Achchy Lagte Ho

Tum Yad Na Ker Ke Bhi Achchy Lagte Ho

Tum yad na ker ke bhi achchy lagte ho
Khuda jane tum bat karte to kiya hota