Sep 28, 2018

Zabt Bhi Sabar Bhi Imkaan Main Sub Kuch

Zabt Bhi Sabar Bhi Imkaan Main Sub Kuch

Zabt bhi sabar bhi imkaan main sub kuch hay magar
Pehlay kum bakht mera dil tu mera dil ho jay