Oct 12, 2018

Dil Main Rah Ker Dil Dukahte Ho

Dil Main Rah Ker Dil Dukahte Ho

Dil main rah ker dil dukahte ho
Apna muqaam dekho aur apne kaam dekho