Oct 10, 2018

Gilay Kagaz Ki Tarha Tahri Zindagi Apni

Gilay Kagaz Ki Tarha Tahri Zindagi Apni

Gilay kagaz ki tarha tahri zindagi apni
Koi likhta bhi nahi koi jalata bhi nahi