Oct 1, 2018

Jhooti Mohabbat, Wafa Ke Waday

Jhooti Mohabbat, Wafa Ke Waday

Jhooti mohabbat, wafa ke waday iqrar ki qasmain
Kitna kuch kerte hain loog kisi ko barbad kerne ke liyay