Oct 27, 2018

Main Qissa Mukhtesar Nahi Tha

Main Qissa Mukhtesar Nahi Tha

Main qissa mukhtesar nahi tha
Worq ko jaldi palat gye ho tum