Oct 29, 2018

Zaroori Tu Nahi Zuban Se Kahain Dil Ki Baat

Zaroori Tu Nahi Zuban Se Kahain Dil Ki Baat

Zaroori tu nahi zuban se kahain dil ki baat
Zuban aik aur bhi hoti hay izhar-e-mohabbat ki