Nov 2, 2018

Bana Lo Isay Apna Jo Tumhain Dil Se Chahta Ho

Bana Lo Isay Apna Jo Tumhain Dil Se Chahta Ho

Bana lo isay apna jo tumhain dil se chahta ho
Khuda ki qasam ye chahne walay bari mushkil se milte hain