Nov 19, 2018

Dil Dukhaya Kero Ijaazat Hay

Dil Dukhaya Kero Ijaazat Hay

Dil dukhaya kero ijaazat hay
Bhool jane ki baat mut kerna