Nov 6, 2018

Kuch Nahi Janta Main Us Ke Bare Main

Kuch Nahi Janta Main Us Ke Bare Main

Kuch nahi janta main us ke bare main
Bus adaon se lagta hai ke woh lahore ke hai