Nov 15, 2018

Kuch Pal Ka Saath De Ker Tum Ne

Kuch Pal Ka Saath De Ker Tum Ne

Kuch pal ka saath de ker tum ne
Pal pal ke liyay be chain ker diya