Nov 15, 2018

Laga Ker Ishq Ki Bazi Suna Hay Dil De Baithay Ho

Laga Ker Ishq Ki Bazi Suna Hay Dil De Baithay Ho

Laga ker ishq ki bazi suna hay dil de baithay ho
Mohabbat maar dale gi abhi tum phool jaisay ho