Nov 1, 2018

Meri Khoshyan Tumhe Bohaut Aziz Thin Na

Meri Khoshyan Tumhe Bohaut Aziz Thin Na

Meri Khoshyan tumhe bohaut aziz thin na
jub hi unhe bhi apne sath lay gaye ho tum