Nov 24, 2018

Taqdeer Ne Falak Ne Mohabbat Ne Ishq Ne

Taqdeer Ne Falak Ne Mohabbat Ne Ishq Ne

Taqdeer ne falak ne mohabbat ne ishq ne
Jis ne bhi chaha mera tamasha bana diya