Nov 22, 2018

Woh Apni Zaat Main Kul Kainaat Tha

Woh Apni Zaat Main Kul Kainaat Tha

Woh apni zaat main kul kainaat tha
Dunya ke her faraib se milwa diya mujhay