Dec 24, 2018

A Shakhs Main Teri Justajo Main

A Shakhs Main Teri Justajo Main

A shakhs main teri justajo main
Be zaar nahi hoon, thak giya hoon