Dec 16, 2018

Chandni Raat, Dhalti Shaam, Patjhar Aur December

Chandni Raat, Dhalti Shaam, Patjhar Aur December

Chandni raat, dhalti shaam, patjhar aur December
Sabhi ik qiyamat hain, intizaar ke maron per