Dec 25, 2018

Hamari Aadat Nahi Yoon Her Kisi Pe Mer Mitne Ki

Hamari Aadat Nahi Yoon Her Kisi Pe Mer Mitne Ki

Hamari aadat nahi yoon her kisi pe mer mitne ki
Per tujhay daikh ker dil ne soochne tuk ki muhlat na di