Dec 19, 2018

Kisi Ke Baad Jo Guzri Kisi Ki Hasrat Main

Kisi Ke Baad Jo Guzri Kisi Ki Hasrat Main

Kisi ke baad jo guzri kisi ki hasrat main
Woh ik saza-e-maut thi, mohabbat tu na thi