Dec 11, 2018

Main Chahta Hoon Meri Umar Usay Lag Jay

Main Chahta Hoon Meri Umar Usay Lag Jay

Main chahta hoon meri umar usay lag jay
Meri khuwahish hay woh meri maut ka dukh daikhay