Dec 27, 2018

Woh Kitini Door Se Pathar Utha Ke Laya Tha

Woh Kitini Door Se Pathar Utha Ke Laya Tha

Woh kitini door se pathar utha ke laya tha
Main ser ko paish na kerta tu aur kiya kerta