Sep 18, 2013

Nazar, Nazar Ka Farq Hai, Husn

Nazar, Nazar Ka Farq Hai, Husn Ka Nahi..
MehbooB Jis Ka Bhi Ho, Be-Misaal Hota Hai...

Nazar, Nazar Ka Farq Hai, Husn Ka Nahi