Nov 20, 2013

Alfaaz To Bohat Hain Mujhe Meri Muhabbat Ko

Alfaaz To Bohat Hain Mujhe Meri Muhabbat Ko Bayaan Karne K Liye
Wo Meri Khamoshi Nahi Samajhta Mere Alfaaz Kya Samjhe Ga...

Alfaaz To Bohat Hain Mujhe