Nov 4, 2013

Mujhe Pardes Me Reh Kr Wo, Barabar Yaad Aata

Mujhe Pardes Me Reh Kr Wo, Barabar Yaad Aata Hai

Wo Toota Hi Sahi Lekin Bohat Ghar Yaad Aata Hai

Khuda Ne Kesi Gehrai Teri Ankhon Ko Bakhshi Hai

Me In Ko Dekhta Hun To Samandar Yaad Aata Hai

Karodon Ho K Bhi Tum Log Ghutnay Taik Bethay Ho

Mujhe Wo Teen So Taira Ka Lashkar Yaad Aata Hai...

Mujhe Pardes Me Reh Kr