Dec 28, 2013

Us K Narm Hathon Se Phisal Jaati Hain

Us K Narm Hathon Se Phisal Jaati Hain Aksar Cheezen 

Meri Zindagi Lagi Hai Hath Us K, Khuda Khair Kare...

Us K Narm Hathon