Feb 20, 2014

Pee Jaa Ayyaam Ki Talakhi Ko Bhi Hans Kar

Pee Jaa Ayyaam Ki Talakhi Ko Bhi Hans Kar "Waqas"

Gham Ko Sehne Me Bhi Qudrat Ne Maza Rakha Hai...

Pee Jaa Ayyaam