Feb 22, 2014

Suna Hai Tum Muhabbat Nahi Karte

Suna Hai Tum Muhabbat Nahi Karte

Yaqeen Mano Kamal Karte Ho...

Suna Hai Tum