Feb 25, 2014

Tera Har Baar Mere Khat Ko Parh Dena

Tera Har Baar Mere Khat Ko Parh Dena Or Ro Dena

Mera Har Baar Likh Dena Muhabbat Mar Nahi Sakti...

Tera Har Baar Mere