Jun 18, 2014

Zindagi Kya Kisi Muflis Ki Qabaa Hai

Zindagi Kya Kisi Muflis Ki Qabaa Hai Jis Me

Har Ghari Dard K Paivand Lagye Jate Hain...

Zindagi Kya Kisi