Aug 12, 2014

Hamesha Hi Nahi Rehte Kabhi Chehre Naqabon

Hamesha Hi Nahi Rehte Kabhi Chehre Naqabon Main

Sabhi Kirdaar Khulte Hain Kahani Khatm Hone Par...

Hamesha Hi Nahi