Aug 7, 2014

Ta-ajub Hai K Ishq-o-Aashqi Se

Ta-ajub Hai K Ishq-o-Aashqi Se

Ab Tak Kuch Log Dhoka Kha Rahe Hain...

Ta-ajub Hai K Ishq