Oct 31, 2014

Ek Ye Khauf K Koi Zakham Na Dekh Le Dil K

Ek Ye Khauf K Koi Zakham Na Dekh Le Dil K

Aur Ek Ye Hasrat K Kaaashh Koi Dekhne Wala Hota...

Ek Ye Khauf K