Oct 31, 2014

Sard Mosam Ki Garm Yadon Se Dil Jane Kiun Phat Sa

Sard Mosam Ki Garm Yadon Se Dil Jane Kiun Phat Sa Jata Hai

Us La-Jawab Bewafa Se Mohabbat Aj Bhi Karte Hain Hum...

Sard Mosam Ki Garm