Oct 31, 2014

Kabhi Socha Hai Tu Ne K Ek Maghrur Si Larki

Kabhi Socha Hai Tu Ne K Ek Maghrur Si Larki

Na-jane Kiun Tere Har Hukam Ki Takmeel Karti Hai...

Kabhi Socha Hai