Dec 21, 2014

Ye Saal Bhi Udaas Raha Rooth Kar Gaya

Ye Saal Bhi Udaas Raha Rooth Kar Gaya

Tujhe Dekhe Baghair Jana December Guzar Gaya...

Ye Saal Bhi Udaas