Jan 8, 2015

Soch Kar Rakhna Hamari Saltanat Me Qadam

Soch Kar Rakhna Hamari Saltanat Me Qadam
Hamari Muhabbat Ki Qaid Me Zamanat Nahi Hogi...

Soch Kar Rakhna